Gebruikerslogin

Aangepast rijbewijs

Diabetes en het aangepast rijbewijs

Alle patiënten met diabetes dienen een aangepast rijbewijs aan te vragen. De aanvraag moet in principe binnen de 4 werkdagen volgend op de diagnose gebeuren. 

Om een rijbewijs te bekomen moet men op eer verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de "algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid".

Een persoon met diabetes moet hiervoor het advies van een arts vragen. Dit advies is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien de diagnose diabetes krijgt.

Patiënten vanaf diagnose t.e.m. 2 inspuitingen per dag: attest wordt ingevuld door de HUISARTS.

Bij meer dan 2 inspuitingen per dag: attest wordt ingevuld door ENDOCRINOLOOG.

De patiënt bezorgt het ingevulde attest aan de Dienst Burgerzaken van het gemeentehuis en bezorgt een kopie aan zijn verzekeringsmaatschappij. 

Dan pas heeft de patiënt een geldig rijbewijs. 

De kandidaat kan rijgeschikt worden verklaard indien hij:

  • een stabiele diabetes heeft,
  • voldoende inzicht heeft in zijn aandoening, 
  • het risico op hypoglykemie kent en de symptomen ervan herkent,
  • blijk geeft van strikte therapietrouw,
  • een diabeteseducatie heeft gevolgd en onder geregeld geneeskundig toezicht staat. 

 

Hier vindt u alvast het rijgeschiktheidsattest groep 1, het rijgeschiktheidsadvies groep 2, een stappenplan, een brochure voor zorgverleners en een flyer voor patiënten terug.

Uitgebreide informatie is terug te vinden op de website van de Diabetes Liga.