Gebruikerslogin

Educatie en zelfzorg

Voor diabetes type 2 patiënten die dagelijks 1 injectie (incretine of insuline) toedienen, kan de huisarts educatie geven.

Deze patiënten hebben recht op een beperkte hoeveelheid zelfzorgmateriaal. 

Meer info over dit systeem vindt u hier.

De huisarts vraagt 'Zelfzorg en educatie' aan via een formulier bij de adviserend geneesheer.