Gebruikerslogin

Voortraject diabetes

Voortraject

Op 1 februari 2016 wijzigde de omschrijving van de verstrekking 102852 (diabetespas). U kan vanaf nu geen diabetespas meer aanvragen.

Het nieuwe zorgmodel (voortraject) wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of een diabetesconventie.

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Het voortraject kan jaarlijks geattesteerd worden. 

Het nomenclatuurnummer bedraagt 20 EUR en kan via derdebetalerssysteem. 

Verwachtingen huisarts: 

De huisarts/huisartspraktijk moet:

- de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren

- de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol

- doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering

- de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD

Vereenvoudiging

Er moet geen aanvraagformulier verzonden worden naar de mutualiteiten. 

Er worden geen diabetespas-boekjes meer verstuurd naar patiënten in dit ‘voortraject’. 

 

Overgangsfase:

Patiënten die een diabetespas ontvingen vóór 1 februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Dieetadvies en podologie

Patiënten met het voortraject hebben recht op terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Het gaat om de verstrekking: 

  • Diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 per jaar

  • Podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 per jaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.

Contactgegevens van lokale podologen en diëtisten kan u vinden via www.lmn-zwv.be/contact-zorgverleners

Vanaf 2017

In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts/huisartspraktijk zich bijkomend moeten verbinden tot het volgende:

  • multidisciplinaire samenwerking met gegevensuitwisseling

  • de patiënten toegang verlenen tot educatie en bewegingsadvies.

Patiëntenbrief 

De Vlaamse LMN ontwikkelden een patiëntenbrief voor patiënten met een voortraject.

In de brief staat meer info over opvolging bij de huisarts en voordelen qua terugbetaling bij dietist en podoloog.