Gebruikerslogin

Zorgpad hartfalen

HZW en het LMN hebben in samenwerking met andere lokale huisartsenkringen en ziekenhuizen een zorgpad hartfalen uitgewerkt. 

De opstart van het zorgpad gebeurt door de cardioloog en de huisarts wordt hiervan op de hoogte gebracht via de verslagbrief. Het zorgpad bestaat uit verschillende documenten:

   - Exrtramuraal zorgpad: richtlijnen rond de organisatie en dagelijkse follow-up van de ambulante zorg voor patiënten met chronisch hartfalen

   - Informatiebrochure voor patiënt, familie en mantelzorger 

   - Dagboek voor de patiënt

   - Aandachtspunten en een vormingspakket voor de thuiszorg

 

Binnenkort verschijnen hier de definitieve documenten

AZ DELTA

   - Extramuraal zorgpad hartfalen

   - Brochure hartfalen

   - Dagboekje

AZ GROENINGE:

   - Extramuraal zorgpad hartfalen

   - Dagboekje

O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM

   - Extramuraal zorgpad hartfalen

   - Brochure hartfalen

   - Dagboekje

THUISZORG:

   - Aandachtspunten thuiszorg

   - Vormingspakket thuiszorg

 

In het kader van de Europese hartfalendagen werd op vrijdag 5 mei 2017 een persmoment georganiseerd. Op deze pagina kunt u enkele foto's vinden.