Gebruikerslogin

Zorgtraject Chronische Nierinsufficiëntie

Algemeen

Het zorgtraject nierinsufficiëntie zorgt voor een multidisciplinaire opvolging en behandeling van deze chronische ziekte door een verbintenis tussen patiënt, huisarts en nefroloog.

 

Wie komt in aanmerking voor een zorgtraject CNI

Inclusiecriteria:
 • Chronische nierinsufficiëntie gedefinieerd als:

een berekende GFR <45ml/min/1,73m (volgens de vereenvoudigde MDRD-formule een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden en/of een proteïnurie >1 g per dag)

 + een tweede maal bevestigd na tenminste 3 maanden

 • ouder zijn dan 18 jaar
 • niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben
 • in staat zijn tot ambulante follow-up

 

Andere voorwaarden:
 • Patiënt, huisarts en specialist ondertekenen contract tijdens een raadpleging
 • GMD bij huisarts die contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar)
 • Ten minste 2 contacten met de huisarts, 1 consultatie bij specialist per jaar

 

Stappenplan 

Eerste patiëntencontact:
 • Contract met patiënt bespreken en tekenen
 • Opvolgdocument invullen en doelstellingen bespreken
 • Patiënt doorverwijzen naar de nefroloog
 • Bovenstaande papieren bundelen in de communicatiemap
 • Patiënt neemt de communicatiemap mee naar de nefroloog en alle andere   zorgverleners

 

Tweede patiëntencontact:
 • Patiënt brengt getekend contract terug mee van bij de nefroloog / nefroloog stuurt het op
 • Begin- en einddatum contract noteren
 • Origineel contract in het GMD bewaren
 • Kopie van het contract naar de adviseur sturen
 • Voorschrift materiaal: Bloeddrukmeter

Voorschriften met vermelding ZTN

En verder:
 • Patiënt zien in functie van de nierinsufficiëntie
 • Bepaling en registratie van diagnose, bloeddruk, hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon
 • Jaarlijks consult bij nefroloog
 • Consult bij diëtist voorschrijven
 • Vaccinatie voor griep, pneumokokken en hepatitis B 

Voorschrift met vermelding ZTN

Doelstellingen:

 • Georganiseerde aanpak en opvolging van de patiënt
 • Optimale samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners
 • Patiënt de ziekte en de opvolging doen begrijpen
 • Verbeteren van kwaliteit van zorgverlening

 

Honoraria huisarts en specialist: forfaitair honorarium 87 EUR/jaar 

Remgeld patiënt: volledige terugbetaling van alle raadplegingen bij huisarts en specialist van deze aandoening

 

Gegevens voor registratie

Renale diagnose, bloeddruk, hemoglobine, creatinine, eGFR, parathormoon

 

Ondersteunende maatregelen voor de patiënt

 • Gevalideerde bloeddrukmeter

op voorschrift van de huisarts met vermelding:“zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”

Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1,73m   »2): 2 maal per jaar 

Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1,73m   »2): 3 maal per jaar 

Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1,73m   »2): 4 maal per jaar 

Op voorschrift van huisarts met vermelding: “zorgtraject chronische nierinsufficiëntie”