Gebruikerslogin

Zorgtraject diabetes

Algemeen

 

Dit zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met diabetes type 2. Het zorgtraject diabetes trad in werking op 1 september 2009. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na goedkeuring van een “zorgtrajectcontract” door de mutualiteit en en blijft gelden zolang de patiënt aan de voorwaarden blijft voldoen.

 

Wie komt in aanmerking voor een zorgtraject diabetes

 

Inclusiecriteria
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (de patiënt hoeft dus nog niet op insuline te staan !).
  Ook patiënten die een behandeling met inspuitbare incretinemimetica starten of volgen, beantwoorden aan dit criterium.

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag

Exclusiecriteria
 • Type 1 diabetes

 • Zwangerschap of zwangerschapswens

 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag

Andere voorwaarden
 • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en endocrinoloog

 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvraag van het zorgtraject)

 • Binnen de 12 maanden ten minste 2 contacten bij de huisarts (raadpleging of bezoek) en minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtraject diabetes type 2 kan ondertekenen)

 

Remgeld patiënt: volledige terugbetaling van alle raadplegingen bij huisarts en specialist van deze aandoening. Bij de huisbezoeken betaalt de patiënt nog een deel remgeld.

 

Stappenplan

Eerste patiëntencontact
 
Tweede patiëntencontact
 • Patiënt brengt getekend contract terug mee van bij de endocrinoloog of de endocrinoloog stuurde het contract op

 • Voorschrift materiaal opmaken indien de patiënt wordt behandeld met insuline en/of incretinemimetica (voorbeeld)

  • Voorschrift met vermelding "zorgtraject diabetes" of "ZTD"

 • Kopie van het contract versturen naar de adviseur (origineel contract bewaren in het GMD)

 
En verder...
 • Patiënt zien in functie van de diabetesopvolging

 • Educatie voorschrijven volgens noodzaak

 • Om de 6 maanden nieuw voorschrift materiaal opmaken indien de patiënt wordt behandeld met insuline en/of incretinemimetica

 • Jaarlijks consult bij de endocrinoloog

 

Dieetadvies: consult bij diëtist voorschrijven

 • Voorschrift met vermelding "zorgtraject diabetes" of "ZTD"

 • Patiënt heeft recht op 2 gedeeltelijk terugbetaalde sessies van 30 minuten per jaar. 

 

Podologie: consult bij podoloog voorschrijven

 • Voorschrift met vermelding "zorgtraject diabetes" of "ZTD" + risicogroep vermelden

 • Patiënt heeft recht op 2 gedeeltelijk terugbetaalde sessies van 45 minuten per jaar. 

De tarieven dieetadvies, podologie en educatie (RIZIV) geldig vanaf 1 januari 2019 vindt u hier.

Terug naar Algemeen

 

Educatie

Educatie op voorschrift van de huisarts wordt volledig terugebetaald. Deze educatie wordt gegeven door een diabeteseducator: diëtist, verpleegkundige, podoloog of kinesist met een specifieke erkenning.
De educatie gaat door bij de patiënt thuis, in een huisartsenpraktijk of in een regiohuis van het LMN. In specifieke gevallen kan de educatie ook ambulant in een diabetesconventiecentrum doorgaan.

 

Educatie in eerste lijn:

De patiënt heeft recht op 5 verstrekkingen educatie / kalenderjaar op voorschrift van de huisarts.
! waarvan er ten minste 1 van deze 5 verstrekkingen thuis moet gegeven worden bij de patiënt.

Een diabeteseducator mag educatie geven in zijn praktijkkamer, de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis. 1 van de 5 educatiesessie moet bij de patiënt thuis gegeven worden.

Daarnaast heeft de patiënt eenmaal recht op 5 bijkomende verstrekkingen die gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt moet gegeven worden.

Er is nog een overgangsmaatregel: in 2018 kan de huisarts nog educatieverstrekkingen voorschrijven volgens de oude regelgeving (opstart-, opvolg- en extra educatie). De educatieverstrekkingen volgens de oude regelgeving kunnen tot ten laatste 31/12/2018 gegeven worden.

 

Educatie in tweede lijn (ambulant in het conventiecentrum):

Kan ENKEL indien er sprake is van een complex medische situatie of indien er te weinig educatoren in 1e lijn beschikbaar zijn.

Educatie in 2e lijn kan niet in combinatie met educatie in 1e lijn en dient ook voorgeschreven te worden door de huisarts (1 voorschrift per 12 maanden).

 

Uitzonderlijke situaties
 • in overleg met de huisarts kan een gehospitaliseerde patiënt met zorgtraject educatie krijgen via een conventiecentrum; de huisarts blijft het materiaal voorschrijven via de 1e lijn.

 • een conventiecentrum kan educatie en materiaal (voor 6 maanden) geven aan gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject .
  Wanneer na de hospitalisatie een zorgtraject wordt gesloten kan de huisarts zo nodig bijkomende educatie voorschrijven, materiaal kan hij voorschrijven na afloop van die 6 maanden.

 

Terug naar Algemeen