Gebruikerslogin

Zorgtraject diabetes

Algemeen

 

Dit zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met diabetes type 2. Het zorgtraject diabetes trad in werking op 1 september 2009. Een zorgtraject vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen, namelijk patiënt, huisarts en specialist. Het traject begint na goedkeuring van een “zorgtrajectcontract” door de mutualiteit en en blijft gelden zolang de patiënt aan de voorwaarden blijft voldoen.

 

Wie komt in aanmerking voor een zorgtraject diabetes

 

Inclusiecriteria
 • Onvoldoende controle bij maximale orale behandeling waarbij insulinebehandeling overwogen wordt (de patiënt hoeft dus nog niet op insuline te staan !).
  Ook patiënten die een behandeling met inspuitbare incretinemimetica starten of volgen, beantwoorden aan dit criterium.

 • 1 of 2 insuline-injecties per dag

Exclusiecriteria
 • Type 1 diabetes

 • Zwangerschap of zwangerschapswens

 • Meer dan 2 insuline-injecties per dag

Andere voorwaarden
 • Ondertekenen van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en endocrinoloog

 • GMD bij huisarts die het contract ondertekent (ten laatste binnen het jaar na aanvraag van het zorgtraject)

 • Binnen de 12 maanden ten minste 2 contacten bij de huisarts (raadpleging of bezoek) en minstens 1 raadpleging bij een specialist van de ziekte (die een zorgtraject diabetes type 2 kan ondertekenen)

 

Honoraria huisarts en specialist: forfaitair honorarium 87 EUR/jaar 

Remgeld patiënt: volledige terugbetaling van alle raadplegingen bij huisarts en specialist van deze aandoening

 

Stappenplan

Eerste patiëntencontact
 
Tweede patiëntencontact
 • Patiënt brengt getekend contract terug mee van bij de endocrinoloog of de endocrinoloog stuurde het contract op

 • Voorschrift materiaal opmaken (voorbeeld)

  • Voorschrift met vermelding "zorgtraject diabetes" of "ZTD"

 • Kopie van het contract versturen naar de adviseur (origineel contract bewaren in het GMD)

 
En verder...
 • Patiënt zien in functie van de diabetesopvolging

 • Educatie voorschrijven volgens noodzaak

 • Om de 6 maanden nieuw voorschrift materiaal opmaken

 • Jaarlijks consult bij de endocrinoloog

Dieetadvies: consult bij diëtist voorschrijven

 • Voorschrift met vermelding "zorgtraject diabetes" of "ZTD"
 • Patiënt heeft recht op 2 terugbetaalde sessies van 30 minuten per jaar. 

Podologie: consult bij podoloog voorschrijven

 • Voorschrift met vermelding "zorgtraject diabetes" of "ZTD" + risicogroep vermelden

 • Patiënt heeft recht op 2 terugbetaalde sessies van 45 minuten per jaar. 

Tarieven dieetadvies en podologie (RIZIV) geldig in 2017: http://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_revalidatie_verstrekkingen_20170101.pdf 

Terug naar Algemeen

 

Educatie

Educatie op voorschrift van de huisarts wordt volledig terugebetaald. Deze educatie wordt gegeven door een diabeteseducator: diëtist, verpleegkundige, podoloog of kinesist met een specifieke erkenning.
De educatie gaat door bij de patiënt thuis, in een huisartsenpraktijk of in een regiohuis van het LMN. In specifieke gevallen kan de educatie ook ambulant in een diabetesconventiecentrum doorgaan.

 

Educatie in eerste lijn:
 • Eerste 12 maanden:

  • Opstarteducatie: 5 x 30 min

  • Bijkomende opstarteducatie: max. 5 x 30 min

   Opstarteducatie kan NIET indien er reeds educatie plaats vond (in 1e of in 2e lijn)

 • Vanaf het 2e kalenderjaar na de eerste educatie (of van bij de start van het zorgtraject indien reeds eerder educatie plaats vond)

  • Opvolgeducatie: 2 x 30 min per jaar

  • Extra educatie bij problemen: 4 x 30 min per jaar (1 sessie van 30 min per voorschrift)

 

Educatie in tweede lijn (ambulant in het conventiecentrum:

Kan ENKEL indien er sprake is van een complex medische situatie of indien er te weinig educatoren in 1e lijn beschikbaar zijn.

Educatie in 2e lijn kan niet in combinatie met educatie in 1e lijn en dient ook voorgeschreven te worden door de huisarts (1 voorschrift per 12 maanden).

 

Uitzonderlijke situaties
 • in overleg met de huisarts kan een gehospitaliseerde patiënt met zorgtraject educatie krijgen via een conventiecentrum; de huisarts blijft het materiaal voorschrijven via de 1e lijn.

 • een conventiecentrum kan educatie en materiaal (voor 6 maanden) geven aan gehospitaliseerde patiënt zonder zorgtraject .
  Wanneer na de hospitalisatie een zorgtraject wordt gesloten kan de huisarts zo nodig bijkomende educatie voorschrijven, materiaal kan hij voorschrijven na afloop van die 6 maanden.

 

Educatie is in een aantal gevallen verplicht:
 • Bij opstart van insuline of incretine

  • 5 x 30 min

 • Bij overschakeling van 1 naar 2 insuline-inspuitingen

  • min. 2 x 30 min

 • Wanneer het HbA1c meer bedraagt dan 58 mmol/mol of 7,5 %

  • min. 2 x 30 min

 • Bij vernieuwing van de glucosemeter

  • 1 x 30 min

 

Terug naar Algemeen