Gebruikerslogin

Nieuws

Jaarprogramma 2018 Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk

Gepost op 2 Februari door Stefanie Desmet

De Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk vzw (VNK) werd in 2004 opgericht met de bedoeling patiënten met terminaal chronisch nierfalen en hun naaste omgeving te begeleiden bij het verwerken van het ziekteproces, tevens door infogaring en adviesverstrekking inzicht in het ziekteverloop en de behandeling van de aandoening te verstrekken; door interactie en communicatie de vriendschapsbanden onder langdurig zieke nierpatiënten aan te halen en te bevorderen. 

 

VNK activiteitenkalender 2018:

 • zondag 18/02/2018: nefrokaarting en pannekoekenbak (O.C. te Marke)
 • donderdag 08/03/2018: wereldnierdag (campus Kennedylaan)
 • zondag 15/04/2018: paasfeest (O.C. te Marke)
 • zondag 03/06/2018: voordracht
 • zondag 15/07/2018: zomerhappening
 • zondag 02/09/2018: halvedaguitstap
 • eind september - begin oktober 2018: dialysereis
 • zondag 18/11/2018: gedachtenisviering
 • zondag 09/12/2018: kerstfeest
 • half-eind december 2018: Kerstman op bezoek (campus Kennedylaan)

 

 

Hoe lid worden van de VNK?

 • door overschrijving van €18 op BE88 7795 9495 0241 met vermelding van lidgeld + naam + adres + emailadres
 • door rechtstreekse betaling aan een verpleegkundige of bestuurslid

 

Meer info over de VNK