Gebruikerslogin

Nieuws

MFO CNI

Gepost op 4 Januari door Lisa Thys

Het medisch-farmaceutisch overleg chronische nierinsufficiëntie is één van de goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s.

 

Doel:

1) Het optimaliseren van het medicatie management met focus op hoog risico geneesmiddelen en hoog risicopatiënten voor CNI.
2) Het implementeren van een systematisch overleg tussen arts en apotheker bij elke CNI patiënt.

 

Het pakket omvat 5 modulen, elk met een eigen specifieke doelstelling:

·         Kennisoverdracht omtrent chronisch nierfalen

·         Casuïstiek, in kleine groepjes te bespreken, bij voorkeur met een lokaal nefroloog als expert

·         Stellingen discussie omtrent het uitwisselen van gegevens

·         Selecteren van de doelpopulatie en vastleggen in elektronisch dossier

·         Medicatie Review: methodiek en inoefenen

 

Een gedetailleerde beschrijving van het programma kan u hier vinden.

 

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

1. U stelt een aanvraagdossier samen. Het aanvraagformulier kunt u hier vinden.

2. U stuurt het dossier op per aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst aan:

    Secretariaat van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

    RIZIV

    Dienst voor Geneeskundige Verzorging

    Tervurenlaan 211
    1150 Brussel

3. U stuurt een elektronische versie van uw dossier naar MFO-CMP@riziv.fgov.be.

4. De aanvraag wordt onderzocht. Als die volledig is, dan wordt het lokale project goedgekeurd.

5. Enkel indien uw project goedgekeurd wordt:

na elke vergadering maakt het projectteam een verslag van de vergadering over aan het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG).

De template voor het verslag kunt u hier vinden.

 

Het MFO wordt voorbereid door een duo huisarts-apotheker, die als moderator optreden.
De moderator heeft bij voorkeur de opleiding aangeboden door Domus Medica, KAVA en VAN gevolgd of hij/zij heeft ervaring in het begeleiden van kleine groepen en kennis van kwaliteitsbevordering.

De moderatoren kunnen gebruik maken van de ter beschikking gestelde achtergrondinformatie en didactische materialen.

Het duo selecteert samen de module(s) die in het MFO aan bod komen. Het is aangewezen slechts één module per MFO-bijeenkomst te plannen. Module 3 en 4 kunnen eventueel samen besproken worden.

 

Een goedgekeurd lokaal project ontvangt een vergoeding van maximaal €2500:

·         €500 na aanvraag en administratieve goedkeuring ervan.
          Opmerking: Projecten met animatoren krijgen €500 extra.

·         €750 na indiening van het verslag van de vergadering.

·         €750 na indiening van het evaluatieverslag dat een effect aantoont van de initieel geformuleerde aanbevelingen.