Gebruikerslogin

Updates

08/05 - Praktijklabo voor gevorderde hulpverleners: Eetstoornissen bij personen met type 1 diabetes

Gepost op 24 April door sara.defreyne

Leuven, 8 mei 2019

Hoe herken je eetstoornissen bij personen met type 1 diabetes? Welke handvatten kunnen helpen in het begeleiden van eetgedrag bij diabetes?

 

Programma

Personen met type 1 diabetes hebben een verhoogd risico op de ontwikkeling van een eetstoornis. Dit kan leiden tot ontregelde diabetes en ernstige gezondheidsimplicaties. De combinatie van type 1 diabetes en een eetstoornis bemoeilijkt de behandeling van de eetstoornis in sterke mate. In deze vorming geeft dr. Christel Hendrieckx handvatten om eetproblemen bij personen met type 1 diabetes te herkennen en te bespreken met de patiënt. 

Er wordt ruimte voorzien voor casusbespreking. Deelnemers die een casus wensen te bespreken, kunnen hun geanonimiseerde casus (korte achtergrond + specifieke vragen) ten laatste 10 dagen voor de vorming bezorgen via secretariaat@eetexpert.be.

 

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot hulpverleners (psychologen, verpleegkundigen, diëtisten, artsen…) die in aanraking komen met diabetes en meer willen weten over de comorbiditeit met eetstoornissen.

 

Docent

Dr. Christel Hendrieckx werkte lange tijd als klinisch psychologe in de begeleiding van eetstoornissen en obesitas en werkte bevlogen mee aan de uitbouw van de werkgroep obesitaspsychologen van Eetexpert. Sinds 2011 werkt  Christel aan de Deakin University in Melbourne (Australië) en heeft ze zich volledig toegelegd op wetenschappelijk onderzoek, onder meer op vlak van type 1 diabetes en problematisch eetgedrag bij jongeren. Vanuit haar ervaring daar zal ze tijdens het praktijklabo zorgen voor handvatten bij de praktijk.

 

Praktische informatie

Wanneer:    08/05/2019, van 13u30u tot 16u30u

Waar:          Jeugdherberg De Blauwput, Grote Zaal, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-lo

Kostprijs:     Abonnees Eetexpert: 40 €     - Niet-abonnees Eetexpert: 60€

Inschrijvingsmodaliteiten: Inschrijven kan via de vormingsagenda (www.eetexpert.be/vorming/agenda).

Inschrijvingen zijn geldig na betaling van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE20 7340 1588 3656 van Eetexpert.be vzw, met vermelding ‘Eetstoornissen bij personen met diabetes type 1  08/05/2019 + uw naam’.

Annuleringsvoorwaarden: zie website.

 

Organiserend comité: Prof. dr. C. Braet, Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. De Cort, I. Ulens, A. Vandeputte.