Gebruikerslogin

Updates

Samenwerken in de zorg

Gepost op 5 Maart door Stefanie Desmet

De Federatie Vrije Beroepen kreeg, in kader van de reorganisatie van de eerste lijn, de opdracht om modellen voor geïntegreerde praktijkvoering bij zelfstandig zorgverstrekkers uit te werken. In een eerste fase werd een inventaris van bestaande initiatieven (met speciale aandacht voor vormen waarbij een integratie bestaat tussen gezondheid en welzijn) opgemaakt. Na analyse van een aantal ‘best-practices’ van geïntegreerde eerstelijnszorg door zelfstandige zorgaanbieders, werden de wettelijke en deontologische hinderpalen in kaart gebracht alsook de noden en behoeften van de zorgaanbieders ter zake. Het resultaat kunt u lezen in het rapport.

 

In een volgende fase ontwikkelen we, samen met onze aangesloten organisaties uit de zorgsector, modellen voor geïntegreerde eerstelijnszorg waarin volgende aspecten rond de samenwerking aan bod komen: de juridische vertaling, deontologische, pluralistische, financiële, organisatorische en persoonlijke aspecten, kwaliteit en deelname en keuzevrijheid van de persoon met een zorgnood.

 

De enquête kan ingevuld worden via deze link